İnsan Odaklı Liderlik kitabı tüm kitapçılarda

İş dünyasındaki gelişmeler, yeni iş modelleri ve yeni normal kavramı, kurumsal hayatta her şeyin yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor

İş dünyasındaki gelişmeler, yeni iş modelleri ve yeni normal kavramı, kurumsal hayatta her şeyin yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor. İş dünyasının en önemli rehberi ve aktörü olan lider kişiler için liderlik kavramı da değişiyor.

Liderlik kavramının yeniden tanımlandığı günümüzde, liderlere ve lider adaylarına rehberlik yapacak bir başucu kitabı hazırlandı. Prof. Dr. Sinan Canan ve Uzman Endüstriyel Psikolog Sesil Pir’in birlikte yazdığı, bilimsel araştırmaların ışığında hazırladığı, kurumsal hayat, ruhsallık, psikoloji ve kadim kültürün yer aldığı , « İnsan Odaklı Liderlik » kitabı çıktı.

Her şeyin değiştiği, insanın zenginleştikçe fakirleştiği, imkanları arttıkça sıkıldığı, seçenekleri bollaştıkça kısıtlandığı, özgürleştikçe kararsızlaştığı, iletişim fırsatları arttıkça yalnızlaştığı, tıp dünyası geliştikçe daha çok hastalandığı, bedeni onarıldıkça, ruhu yaralandığı bir dünyada, « İnsan Odaklı Liderlik » nasıl olmalıdır?

Sinan Canan ve Sesil Pir’in yazdığı, Tuti Kitap tarafından basılan kitap; mutlu çalışanlar, verimlilik ve kaliteli iş gücü yaratmak isteyen liderlerin, hem aklı hem de kalbi nasıl harekete geçirmeleri gerektiğinin formüllerini veriyor.

Kitap İçin Ne Dediler

Bir çırpıda, hatta ışık hızında okudum ve güneşin yanına gitmiş kadar aydınlandım! Biz liderlerin kurumsal dijitalleşme, teknoloji, yeni yöntemler, hızla değişebilmek sularında da yüzmeye çalışırken esas girmemiz gereken okyanusun “insan” tabiatında olduğunu hatırladım.

Kurumsal hayat, ruhsallık, psikoloji, kadim kültürümüz ve bu gibi unsurların hepsinin en son bilimsel gelişmeler ışığında aynı potada eritildiği harika bir lezzet, müthiş faydalı bir kitap…

Özlem Denizmen

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi, girişimci iş kadını, sivil toplum lideri, Cebinde Mucize Yarat kitabının yazarı.

Hayatımızda aktif zamanımızın çoğunu çalışarak geçiriyoruz. Yaratılışımızın belki de tek gayesi önce kendimizle tanışıp değerlerimiz için yaşamakken, yani “insan” olabilmeye çalışmakken, materyal önceliklerimizle hayatımızın çoğunu işimizde harcıyoruz maalesef. Farkında olmadan en zor yolu deniyoruz sürekli. Bu kitap; öncelediğimiz şey değerlerimiz ve insan olabilmek olduğunda her şeyin ne kadar kolaylaşacağını anlatan, çok farklı bir kitap. Kütüphanemde en ulaşılabilir yerde duracak ve her takıldığımda danışmanım olacak.

Erden Timur

NEF İcra Kurulu Başkanı, Avukat ve İş İnsanı.

En iyi liderlerin hem aklı hem kalbi harekete geçirenlerden olduğu artık kabul edilmekte. Bilimsel veriler bu çalışma şeklinin verimliliği ve katma değeri arttırdığını, kaliteli iş gücünü elde tutma oranını yükselttiğini ve daha da önemlisi mutlu çalışanlar yarattığını göstermekte. Pir ve Canan, bu zihin açan kitapta insan odaklı liderliğin gücünü etkileyici bir biçimde ortaya koyuyor. Ziyadesiyle tavsiye ederim.

James R. Doty, M.D.

Kurucu ve Direktör, Şefkat ve Hayırseverlik Araştırma ve Eğitim Merkezi, Stanford Üniversitesi Nöroşirurji Profesörü, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi New York Times - Çok satanlar listesinden Sihir Dükkânı: Bir Beyin Cerrahının Beynin Gizemlerini ve Kalbin Sırlarını Keşfetme Arayışı adlı kitabın yazarı.

Çalışmanın bireyler, organizasyonlar ve topluluklar açısından büyük öneme sahip olması geleceğin çalışma anlayışının insan odaklı olmasını gerektiriyor. Bu kitap insan odaklı liderliğin önemini kavramamız ve organizasyonlara bu çok ihtiyaç duyulan değere dayalı bir vizyon kurabilmemiz için bizlere yardımcı olabilecek değerli bir kaynak.

John W. Budd

Endüstri İlişkileri Arazi Hibe Kürsü Başkanı, Profesör, Minnesota Üniversitesi. Çalışma Düşüncesi (The Thought of Work) kitabının yazarı.

Hibya Haber Ajansı

Okunma